Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüken, Bora
dc.contributor.authorBüken, Erhan
dc.contributor.authorErkol, Zerrin
dc.date.accessioned2021-06-23T18:24:25Z
dc.date.available2021-06-23T18:24:25Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1303-6793
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/T0RFeU9URXg
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/755
dc.description.abstractTrafik kazalarının nasıl meydana geldiğine yönelik bilirkişi çalışmaları yapılmaktadır. Taşıt içi yaralanma ve ölüm olgularında önemli bir sorun da kaza sırasında taşıt içindekilerin konumlarının değişmesi ile sürücünün belirlenmesinde ortaya çıkan güçlüklerdir. Yazıda, kaza sırasında araçta bulunan bir başka kişinin taşıtı kullandığının iddia edildiği, ancak yapılan adli tıbbi inceleme sonucunda olay sırasında taşıtı kullanması daha muhtemel olan kişinin belirlendiği bir trafik kazası olgusu sunulmuştur. Yargılama sürecinde söz konusu kişinin kaza sırasında aracı kullandığını itiraf etmesi ile bu görüş desteklenmiş ve adli değerlendirme sürecine katkıda bulunulmuştur. Bu olgu sunumu ile trafik kazalarında; güvenlik güçleri, adli makamlar, adli tıp ve adli bilimler uzmanlarının etkin şekilde yapacakları ortak çalışmaların, sonradan çıkabilecek olası adli sorunların önlenmesinde önemli bir katkı sağlayabileceğinin bir kez daha vurgulanması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn traffic accidents , expert studies are performed for conveying how the accident was occurred. In traffic accidents , expert studies are performed for conveying how the accident was occurred. In injury and death cases occured in the vehicle, an important problem is the difficulties that arise in the determination of the driver with changes in the positions within the vehicle during the accident. In this case report a traffic accident was presented, which was claimed that the another individual was driving the vehicle during the accident. In this case report, a traffic accident was presented, which was claimed that the another individual was driving the vehicle during the accident. But as a result of forensic medicine examination, the more likely individual was determined who was driving the vehicle during the accident. During the argumentation, this opinion was supported by confessing of this man who was driving the vehicle during the accident and thus, forensic medicine examination was contributed juridical assessment process. With this case report, we aimed to afresh emphasize that the effective collective effort of security forces, judical officers, forensic medicine specialists and forensic science experts , can prevent some legal problems which may be appear in the futureen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.titleTrafik kazalarında sürücünün belirlenmesinde adli tıbbi muayenenin rolü: Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeThe role of forensic medıcal examination in the determination of the driver in traffic accidents: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage74en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofAdli Bilimler Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record