Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArsal, Zeki
dc.date.accessioned2021-06-23T18:20:49Z
dc.date.available2021-06-23T18:20:49Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.issn2148-4929
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRZME56VTE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/275
dc.description.abstract21. yüzyılın gereklerine uygun insanların yetiştirilmesinde en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Bunun için öncelikle öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi ve buna uygun eğitilmesi önemli görülmelidir. Bu çalışmada ülkemizi 21. Yüzyıla hazırlayacak ve kalkındıracak öğretmen tipinin özelliklerinin belirlenerek öğretmen yetiştirmeye katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmada veriler anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmaya 25 öğretim elemanı, 100 ilk ve ortaöğretim okullarında görevli öğretmen ve 88 eğitim fakültesi öğrencisi katılmıştır. Elde edilen verilerin yüzde ve frekansları hesaplanmış, yorumlanmış ve sonuçlar özetlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe teachers have the most important role for training people in the realities of the 21.th centry. The qualifications, which teachers have, should be determined and training of them is considered as an important issue. The purpose of this study is to find the qualifications of the teachers who will teach people during the 21th centry and develop our country. The data were collected though a questionnaire. The study includes 25 teacher who work in a faculty of education, 100 teachers who works in elemantary and secondary schools and 88 undergraduate students who are teacher candidates. The data collected from the study were analyzed by descriptive statistics such as percent, frequency and conclusions were summarized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÜlkemizi 21. Yüzyıla Hazırlayacak ve Kalkındıracak Öğretmen Tipinin Özelliklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthorArsal, Zeki
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage116en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record