Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSağkal, Ali Serdar
dc.contributor.authorTürnüklü, Abbas
dc.contributor.authorTotan, Tarık
dc.date.accessioned2021-06-23T18:33:49Z
dc.date.available2021-06-23T18:33:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.issn2148-7561
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRNU1EZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/2345
dc.description.abstractAraştırmada, Barış Eğitimi Programı'nın ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin empati düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney grubuyla araştırma kapsamında hazırlanan Barış Eğitimi Programı yürütülürken; kontrol grubuyla herhangi bir etkinlik yürütülmemiştir. Çalışma grubu, 158'i (%56,23; kız n= 84, %53,17; erkek n= 74, %46,83) deney grubunda ve 123'ü (%43,77; kız n= 57, %46,35; erkek n= 66, %53,65) kontrol grubunda olmak üzere 281 öğrenciden oluşmuştur. Çocuklar İçin Empati Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma, 2010-2011 eğitim öğretim yılı içerisinde İzmir ili Menemen ilçesindeki iki farklı ilköğretim okulunun altıncı sınıfları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın bulguları, deney grubuna verilen barış eğitimi programının öğrencilerin empati düzeylerinin artmasında etkili olduğunu göstermiştir. Kız ve erkek öğrencilerin empati düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı sonuçlar elde edilmiştiren_US
dc.description.abstractAraştırmada, Barış Eğitimi Programı’nın ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin empati düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deney grubuyla araştırma kapsamında hazırlanan Barış Eğitimi Programı yürütülürken; kontrol grubuyla herhangi bir etkinlik yürütülmemiştir. Çalışma grubu, 158’i (%56,23; kız n= 84, %53,17; erkek n= 74, %46,83) deney grubunda ve 123’ü (%43,77; kız n= 57, %46,35; erkek n= 66, %53,65) kontrol grubunda olmak üzere 281 öğrenciden oluşmuştur. Çocuklar İçin Empati Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma, 2010-2011 eğitim öğretim yılı içerisinde İzmir ili Menemen ilçesindeki iki farklı ilköğretim okulunun altıncı sınıfları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın bulguları, deney grubuna verilen barış eğitimi programının öğrencilerin empati düzeylerinin artmasında etkili olduğunu göstermiştir. Kız ve erkek öğrencilerin empati düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı sonuçlar elde edilmiştiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.titleKişilerarası Barış İçin Empati: Barış Eğitiminin Empati Becerilerine Etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2 Suplementaryen_US
dc.identifier.startpage1447en_US
dc.identifier.endpage1453en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record