Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEratay, Emine
dc.contributor.authorÇetin, Müzeyyen Eldeniz
dc.date.accessioned2021-06-23T18:33:24Z
dc.date.available2021-06-23T18:33:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVME1ESXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/2236
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumlarını belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmada Akardere (2005) tarafından geliştirilen işverenlerin engelli çalışanlarına yönelik tutum ölçeği 194 gönüllü işverene özel eğitim öğretmen adaylarınca uygulanarak; veriler t testi ve Anova kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmanın sonucunda işverenlerin engelli çalışanlarına yönelik tutumları orta düzeyde bulunmuş; bu tutumların işverenlerin engelli yakını olma durumuna göre farklılaşırken; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalıştığı sektör, çalışma süresi ve engelli olma durumuna göre farklılaşmadığı görülmüştür .İşverenlerin tutumlarının değişmesi için kariyer ve iş koçlarından destek alınması; ileri araştırmalarda büyük şehirlerde büyük çaplı işyerlerinde araştırmanın gerçekleştirilmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the attitudes of the employers towards the employees with disabilities. Study was realized with the survey model. The study domain consists of 194 employers at Bolu Province. Scale for attitude of employers towards employees with disabilities, developed by Akardere, has been applied on 194 volunteer employers by special education teacher candidates in the study conducted with the survey model, and the data has been analyzed with the use of t test and Anova. As a result of the study, it has been found that the attitudes of employers towards employees are at a medium level; that said attitude varied based on the variable of having a relative with disability while the attitude did not differ by the variables of gender, age, education level, sector of employment, term of employment and disability situation. It is recommended that support of career and work coaches should be obtained to change the attitudes of the employers; and the study should be conducted at large scale workplaces in metropolitan cities in the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleBolu ilindeki işverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumlarıen_US
dc.title.alternativeAttitudes employers in bolu towards employees with disabilitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1681en_US
dc.identifier.endpage1694en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record