Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArsal, Zeki
dc.date.accessioned2021-06-23T18:33:08Z
dc.date.available2021-06-23T18:33:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1304-6020
dc.identifier.issn1304-6020
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZNE9UZ3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/2156
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı İlköğretim Hayat Bilgisi ve Fen ve Teknoloji dersi programlarındaki küresel ısınma ile ilgili kazanımları belirlemek ve onları hedef niteliklerine göre değerlendirmektir. Araştırmanın nitel verileri odak grup tartışması yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada fen ve teknoloji alan uzmanları odak grup görüşmesi ile tartışarak küresel ısınma ile ilgili kazanımları belirlemişlerdir. Program geliştirme uzmanları ise odak grup görüşmesi ile tartışarak kazanımları hedef ilkelerine göre değerlendirmişlerdir. Araştırma sonuçları programda küresel ısınma olarak adlandırılan kazanım olmamakla birlikte çevre, iklim ve bilinçli tüketim ünitelerindeki kazanımların doğrudan küresel ısınma ile ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları küresel ısınma ile ilgili kazanımların bazılarının hedef ilkelerine sahip olduğunu ancak bazı hedeflerin hedef ilkelerine sahip olmadığını göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİlköğretim programlarında küresel ısınma kazanımları ve hedef niteliklerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe objectives on global warming in the elementary School programs and evaluation to the principles of objectivesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthorArsal, Zeki
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofJournal of Turkish Science Educationen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record