Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇubukluöz, Özlem
dc.contributor.authorAdıgüzel, Tuba
dc.contributor.authorÖzdemir, Burçin Gökkurt
dc.contributor.authorAkkaya, Recai
dc.date.accessioned2021-06-23T18:32:59Z
dc.date.available2021-06-23T18:32:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2148-2896
dc.identifier.issn2148-2896
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18009/jcer.459903
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJNE5EUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/2102
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 7.sınıf öğrencilerinin tasarlanmış bir öğrenme ortamında en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat (ebob-ekok) bilgisini oluşturma süreçlerinin RBC+C soyutlama modeli ile incelenmesidir. Çalışma grubu, bir devlet ortaokulunda öğrenim gören altı 7. Sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bilgi oluşturma süreci, nitel araştırma yöntemlerinden, yorumlayıcı yaklaşımı temel alan öğretim deneyi yöntemi ile incelenmiştir. Öğrencilerin ebob-ekok bilgisine ulaşma süreçleri tanıma, kullanma, oluşturma, pekiştirme bilişsel eylem adımlarına göre değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından her bir eylem adımı kapsamında araştırma problemleri hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin ebob-ekok kavramlarını etkinlik sonunda yapılandırdıkları gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the greatest common divisor (gcd), lowest common multiple (lcm) knowledge construction process of 7th grade students in a designed learning environment with the RBC+C abstraction model. The study group consisted of six 7th grade students receiving education at a public secondary school. The knowledge construction process was explored with teaching experiment method, which is among qualitative research methods based on an interpretative approach. The process of students to attain the knowledge of the concepts of gcd and lcm was evaluated according to cognitive action steps of recognizing, building with, construction and consolidation. As a data collection tool, research problems were prepared by the researchers within the scope of each action step. As a result of the study, it was observed that the students were able to structure the concepts of gcd and lcm at the end of the activity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.titleOrtaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin En Büyük Ortak Bölen ve En Küçük Ortak Kat Konusundaki Bilgi Oluşturma Süreçlerinin RBC+C Modeli ile İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the Knowledge Construction Process of 7th Grade Secondary School Students Concerning the Greatest Common Divisor and the Lowest Common Multiple RBC+C Modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.18009/jcer.459903
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage285en_US
dc.identifier.endpage319en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalJournal of Computer and Education Researchen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record