Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArsal, Zeki
dc.date.accessioned2021-06-23T18:32:37Z
dc.date.available2021-06-23T18:32:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRBeE1UTXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/1956
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ilköğretim fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının sera etkisi ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemektir. Araştırma eğitim fakültesi ilköğretim fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 171 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada sera etkisinin nedenleri, sonuçları ve sera etkisini önleme yollarıyla ilgili kavram yanılgıları araştırılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen "Sera Etkisi İle İlgili Düşünceler Anketi" kullanılmıştır. Anket üç alt boyuttan ve yirmi üç maddeden oluşmaktadır. Araştırma sonunda hem fen bilgisi hem de sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının sera etkisinin nedenleri, sonuçları ve sera etkisini önleme yolları konularında bir takım kavram yanılgılarına sahip oldukları bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to find out the greenhouse effect misconceptions of the elementary school teacher candidates. The participants of the study were 171 teacher candidates enrolled in the science and classroom teacher education program in the faculty of education. In the study the misconceptions related to the causes and consequences of the greenhouse effect and the ways to alleviate the greenhouse effect were investigated. The data of the study were collected by using "The Greenhouse Effect Issues Questionnaire" developed by the researcher. The questionnaire consists of 23 statements divided into three sub factors. The results indicated that teacher candidates had some misconceptions related with causes, consequences of the greenhouse effect and the ways to alleviate the greenhouse effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.titleİlköğretim öğretmen adaylarının sera etkisi ile ilgili kavram yanılgılarıen_US
dc.title.alternativeThe greenhouse effect misconceptions of the elementary school teacher candidatesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthorArsal, Zeki
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage229en_US
dc.identifier.endpage240en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalİlköğretim Online (elektronik)en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record