Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇolakoğlu, Neriman
dc.contributor.authorKükner, Aysel
dc.contributor.authorOzan, Enver
dc.contributor.authorKara, Haki
dc.contributor.authorKoyutürk, Leyla
dc.contributor.authorKuloğlu, Tuncay
dc.date.accessioned2021-06-23T18:27:26Z
dc.date.available2021-06-23T18:27:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-9315
dc.identifier.issn2148-8797
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNeE56QXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/1663
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, testiküler dokuda kadmiyum klorürün sebep olduğu yapısal değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine koruyucu amaçla uygulanan metallothioneinin etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç Yöntem: 36 adet erişkin Wistar rat 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba (n:16) 3.5 mg/kg/gün kadmiyum klorür subkutan yolla enjekte edildi. İkinci grup ratlara (n:16) ise 3.5 mg/kg/gün kadmiyum klorür subkutan yolla ve metallothionein (30 ?mol/kg/gün) intraperitoneal yolla birlikte enjekte edildi. Üçüncü grup ratlar (n: 4) kontrol olarak kullanıldı. Deneysel çalışmanın 1., 3., 5. ve 7. günlerinde eter anestezisi altında testiküler doku örnekleri 2.5% ‘luk glutaraldehit solusyonuna alınarak tespit edildi. Elektron mikroskobik incelemeler için bloklar hazırlandı. Bulgular: Elektron mikroskobik incelemelerde, kadmiyum klorür enjeksiyonunun özellikle 3. gününden sonra şiddetli doku hasarı gözlendi. Bu hasar deneyin ilerleyen günlerinde giderek artmaktaydı. Kadmiyum klorür toksikasyonu sonucunda testis dokusunda interstisyel alanda kollagen artışı, leydig hücrelerinde mitokondri artışı, spermatogenik hücrelerde lipid birikimi ve apoptozis tespit edildi. Benzer yapısal değişiklikler kadmiyumla birlikte koruyucu amaçla metallothionenin enjekte edilen grupta da gözlendi. Sonuç: Çalışmanın sonucunda kadmiyumun, testis dokusunda oldukça ciddi yapısal bozukluklar meydana getirdiği saptandı. Uzun süre kadmiyum maruziyetinin infertiliteye sebep olan ciddi hasarlar oluşturabileceği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractObjective: This study was undertaken to investigate cadmium chloride-induced structural changes and the probable protective effects of co-administration of metallothionein in the testicular tissue. Material Methods: Thirty-six adult Wistar rats were divided in to three groups. Cadmium chloride (3.5mg/kg/day) was subcutaneously injected to the first group (n: 16) whereas second group of rats (n:16) received both cadmium chloride (3.5mg/kg/day) and metallothionein (30μmol/kg/day, ip). The 3rd group (n:4) used as control. On the 1st, 3rd, 5th and 7th day of experimental study, testicular tissue samples were taken under ether anesthesia and fixed with 2.5% glutaraldehyde then prepared blocks for electron microscopic examination. Results: On the electron microscopic examination, particularly after the 3rd day of injection of cadmium chloride, severe tissue damage was evident. The damage gradually increased relative to the time of administration of cadmium chloride. It was determined that cadmium chloride led to collagen increase in the interstitial field, lipid accumulation and apoptosis in the spermatogenic cells increase of mitochondria in the Leydig cells. Similar structural changes were observed in the group that was co-administered metallothionein for protection. Conclusions: As a results, cadmium chloride caused serious structural damage in the testicular tissue. Long term exposure to cadmium chloride may give rise to infertility.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikroskopien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titleSıçan testis dokusunda kadmiyum klorür’ün oluşturduğu yapısal değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine metallothionein’nin etkileri: Elektron mikroskobik çalışmaen_US
dc.title.alternativeStructural changes induced by cadmium chloride and effects of metallothionein on these changes in rat testicular tissue: An electron microscopic studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record