Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGücük, Sebahat
dc.contributor.authorKayhan, Mehmet
dc.contributor.authorGel, Keziban Türken
dc.date.accessioned2021-06-23T18:27:10Z
dc.date.available2021-06-23T18:27:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-3161
dc.identifier.issn2147-3404
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFeE1UQXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/1613
dc.description.abstractHasta merkezli yaklaşımda hastanın sahip olduğu değerleri, tercihlerini belirleyerek, sağlığın geliştirilip korunmasında yol gösterici olmak ve davranış de ğişiklikleri yapabilmesinde temel oluşturabilmek amaçlanmaktadır. Arıcılık sektöründeki artış, beraberinde arı sokma sıklığını da artırmıştır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada arı sokmasına bağlı görülebilecek reaksiyonlarla ilgili yeterince bilgi yoktur. Arı sokmaları sonrası gelişen alerjik reaksiyonlar şiddetli ve hayatı tehdit edebilen karakterde olabildiği gibi aynı zamanda geç belirti olarak arı soktuktan günler ya da haftalar sonra da ortaya çıkabilir ve uzun süre devam edebilir. Biz tekrarlayan arı sokmaları olan, genç yaşta atriyal fibrilasyon saptanan ve etiyolojide başka nedenin bulunamadığı olgumuzu farklı bir bakış açısıyla sunmak istedik.en_US
dc.description.abstractThe aim of the patient-centered approach is to determine the values of the patient, to determine their preferences, to guide the development and maintenance of health and to make a basis for behavioral changes. The rise in bee keeping industry has increased the frequency of bee sting. There is rarely information on the potential reactions related to bee string either in our country or in the world. The allergic reactions subject to them might be severe and lethal in nature and can appear as a late symptom days or even weeks after a bee sting and continue for long, as well. We intended to present from a different perspective the case who had recurrent bee stings and was diagnosed with atrial fibrillation at an early age and for whom another cause could not be detected in etiology.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.titleHasta Merkezli Yaklaşım Sadece Aile Hekimliği İçin mi Geçerli Olmalı? Tekrarlayan Arı Sokmaları Olan Hasta Örneğien_US
dc.title.alternativeIs The Patient Centered Approach Only Valid For Family Medicine? An Example Of The Patient With Recurrent Bee Stingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.ispartofEurasian Journal of Family Medicineen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record