Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Selda
dc.date.accessioned2021-06-23T18:26:28Z
dc.date.available2021-06-23T18:26:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15390/EB.2019.7868
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJM05EUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/1472
dc.description.abstractBu çalışma, sosyoekonomik statünün (SES), öğrencilerin matematik öğrenmeleri üzerindeki doğrudan ve ebeveyn katılımı ve öz-güven aracılığı ile de dolaylı etkilerini incelemiştir. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS 2011) Türkiye verisi kullanılarak, çok düzeyli analizler yapılmıştır. Sonuçlar, iki SES bileşeninin-evdeki eğitim kaynakları ve okul yapısının- öğrencilerin matematik başarısını pozitif yordadığını göstermiştir. Ayrıca, sonuçlar ebeveynin evdeki katılımı ve ebeveynin okul etkinliklerine katılımının sırasıyla, evdeki eğitim kaynakları ve okul yapısı ile matematik başarısı arasında aracı rolü olduğunu göstermiştir. Hem evdeki eğitim kaynaklarının hem de ebeveynin evdeki katılımının matematik başarısı üzerindeki etkisine aracılık eden öz-güvenin matematik başarısının en güçlü yordayıcısı olduğu görülmüştür. Elde edilen, bulgular, SES ve öğrenci matematik başarısı arasındaki ilişkiye aracılık etmede ebeveyn katılımının rolünü incelerken çok düzeyli analizlerin önemini vurgulamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleMatematik Başarısını Yordama: Sosyoekonomik Statü, Ebeveyn Katılımı ve Öz-Güvenin Rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Selda
dc.identifier.doi10.15390/EB.2019.7868
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue198en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalEğitim ve Bilimen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record