Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Tekin
dc.contributor.authorKüçükbayrak, Abdülkadir
dc.contributor.authorKoçoğlu, Mücahide Esra
dc.contributor.authorÖzsoy, Şeyda
dc.contributor.authorBucak, Özlem
dc.contributor.authorTekelioğlu, Ümit Yaşar
dc.contributor.authorHakyemez, İsmail Necati
dc.date.accessioned2021-06-23T18:25:49Z
dc.date.available2021-06-23T18:25:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNNU1EWXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/1315
dc.description.abstractDelftia acidovorans, önceden Comamonas acidovorans olarak isimlendirilen non-ermentatif, gram negatif bakteridir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan 79 yaşında erkek hastanın her iki akciğerinde solunum sesleri azalmış ve kaba ronküsleri mevcuttu. Sulbaktam/ampisilin başlanan hastadan yatışının yedinci gününde beyaz küre artışı ve sol akciğerde infiltrasyon olması üzerine kan kültürleri ve derin trakeal aspirat kültürü gönderildi. Hastanın sulbaktam-ampisilin tedavisi kesilerek seftriakson başlandı. Hastanın tüm kültürlerinde D. acidovorans üredi. Yatışın 11. günü D. acidovorans’a bağlı septisemi tanısıyla meropenem başlandı. Hasta takibinin 17. gününde kaybedildi.en_US
dc.description.abstractDelftia acidovorans, formerly called as Comamonas acidovorans, is a non-fermentative gram-negative bacteria. A 79 year-old male with chronic obstructive pulmonary disease was hospitalized in the intensive care unit. Bilateral respiratory sounds were diminished, he had rough rhonchi. He was started sulbactam/ampicilline. On the seventh day of hospitalization, White Blood Cells increased and infiltration was occured on the left lung, blood and deep tracheal aspirate culture samples were taken; ceftriaxone was replaced. Cultures revealed D. acidovorans. Meropenem was started for septicemia due to D. acidovorans on the 11th day of admission. On followup, the patient died on the 17th day.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleDelftia acidovorans’ın neden olduğu nozokomiyal pnömoni ve arteriyel kateter ilişkili bakteriyemien_US
dc.title.alternativeNosocomial pneumonia and bacteremia caused by delftia acidovorans related to arterial catheteren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage452en_US
dc.identifier.endpage454en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record