Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEzirganlı, Şeref
dc.contributor.authorKara, Muhammed İsa
dc.contributor.authorKüçük, Dervişhan
dc.contributor.authorOzan, Fatih
dc.contributor.authorPolat, Serkan
dc.date.accessioned2021-06-23T18:24:58Z
dc.date.available2021-06-23T18:24:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRNU5ETTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12491/1049
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, erişkin Türk toplumunda maksimum ağız açıklığını tespit etmek ve bu sonucun varsa temporomandibular eklem bozukluğu ile olan ilişkisini tespit etmekti. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda maksimum ağız açıklığı 16–72 yaş aralığında 551’i erkek, 504’ü kadın olan 1055 erişkinden yapılan ölçümler sonucu elde edilmiştir. Yaş, cinsiyet, palpasyonda temporomandi- bular eklem ağrısı, palpasyonda çiğneme ve boyun kaslarında hassasiyet, kapanış tipi, temporomandibular eklemde ses varlığı ve çene ekleminde sorun nedeniyle diş hekimi ya da doktora gitme hikayesi kaydedildi. Bulgular: Maksimum ağız açıklığı erkeklerde 50,38 mm kadınlarda ise 46,35 mm olarak tespit edildi. 32 hastada açık kapanış, 594 hastada normal kapanış ve 429 hastada derin kapanış vardı ve hastaların ortalama ağız açıklıkları sırasıyla 52,53 mm, 48,62 mm ve 47,09 mm olarak kaydedildi. Sonuç: Ağız açıklığı ile kapanış tipi, temporoma dibular eklemde ağrı, çiğneme ve boyun kaslarında ağrı olması arasında ilişki bulundu. Bununla beraber çene ekleminden ses gelmesinin ağız açıklığı üzerine belirgin bir etkisinin olmadığı tespit edildi. Palpasyonda temporomandibular eklem ağrısı olan ve çene eklem şikayeti ile hekimine başvuran gruplarda ağız açıklığı miktarında belirgin bir faklılık olduğu tespit edildi.en_US
dc.description.abstractObjectives: The aims of this study were to estimate the amount of maximum mouth opening in Turkish adult population, and to compare mouth opening in patients with and without symptoms of temporomandibular joint dysfunction syndrome. Material and Methods: Maximum mouth opening was measured and questionnaire data collected from 551 men and 504 women (1055 adults), aged 16–72 years. Age, gender, presence of temporomandibular joint pain on palpation, tenderness of masticatory and neck muscles on palpation, type of bite, presence of temporomandibular joint sound, and a history of attendance of physician or dentist because of trouble with the jaw joint were all recorded. Results: The amount of maximum mouth opening was measured as 50.38 mm for males and 46.35 mm for females. 32 patients had open bite, 594 patients had normal bite, and 429 patients had deep bite, and their mean mouth opening is 52.53mm, 48.62 mm, and 47.09 mm, with respectively. Conclusions: We found relation between reduced tenderness of at least one masticatory or neck muscles, mouth opening with temporomandibular joint pain, and type of bite. However sound from temporomandibular joint was not found an evidence of limited mouth opening. Amount of mouth opening was found significantly different within groups of temporomandibular joint pain on palpation, and attendance to doctor or dentist suffering from jaw joint groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.titleErişkin Türk toplumunda maksimum ağız açıklığı miktarı ve temporomandibular eklem bozuklukları ile ilişkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation amount of maximum mouth opening and association with temporomandibular joint disorders inTurkish adult populationen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.department[0-Belirlenecek]en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisien_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record